Waarom EMS?

Herkent u dat? U wilt aan het begin van het jaar uw hele systeem veranderen om efficiënter te kunnen werken, maar in juni hebt u nog niks gedaan. Van de geplande verbeteringen komt niks terecht, en u hebt nog geen stappen gezet op het gebied van meer inzicht, kortere werktijden en duurzaam golfbaanbeheer. Wanneer u werkt met EMS, nemen wij u het hele proces van A tot Z uit handen. Zo kunt u uw jaardoelstellingen halen, zonder dat het u extra tijd kost.

Structureel werken aan duurzaam beheer

Met EMS werkt u met oog voor de toekomst.

Financiën in 1 oogopslag

EMS geeft u een compleet overzicht van uw financiën.

Efficiënt inzetten van personeel

EMS zorgt ervoor dat u uw beschikbare uren optimaal benut in een realistische planning.

Borg uw GEO-certificering

EMS bouwt bewijslast op waarmee u moeiteloos door de volgende audit komt.

Bereken hoeveel uw machinepark kost

Met EMS bepaalt u het juiste moment voor het vervangen van een machine.

Visualiseer data in een digitale kaart

Met EMS kunt u door op de kaart van uw baan te klikken alle beheerinformatie van die specifieke plek ophalen.

Structureel werken aan duurzaam beheer

EMS helpt u bij het concretiseren van uw beleid.

Hoe dan?

EMS vertaalt een algemeen beleidsthema naar concrete streefwaarden. Wanneer u op de stimp een balrol van 8 ambieert, beoordeelt u op basis van deze waarde periodiek of de stimp hieraan voldoet. Dit doet u aan de hand van formulieren in het EMS systeem. EMS koppelt deze resultaten direct aan de gestelde doelen en maakt de voortgang inzichtelijk op het dashboard. Zo volgt u de ontwikkelingen op de voet. In EMS geeft u aan welke inspanningen nodig zijn om tot de gewenste kwaliteit te komen.

Resultaat

U hebt overzicht in de trendlijn van de kwaliteitsontwikkeling en u kunt bekijken met welke middelen, kosten en inspanningen deze kwaliteit tot stand is gekomen.

Financiën in 1 oogopslag

EMS geeft u een compleet overzicht van uw financiën.

Hoe dan?

EMS vertaalt werkzaamheden, machinegebruik en -kosten in euro’s. Ook specificeert EMS per onderdeel of beheergroep wat de beheerkosten zijn op jaarbasis of in een bepaalde periode. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wat een rondje golf kost. Zet dit af tegen uw green fee prijs en u weet wat u verdient per rondje. Ook geeft het inzicht in wat u moet budgetteren voor volgend jaar. Maar ook hoeveel het op jaarbasis kost om 20 bunkers te onderhouden.

Resultaat

U kunt goed overwogen keuzes maken in beheer en onderhoud op basis van kosten. Ook het onderbouwen van een investering en een onderbouwing van kosten kan nu op basis van cijfers.

Efficiënt inzetten van personeel

EMS zorgt ervoor dat u uw beschikbare uren optimaal benut in een realistische planning.

Hoe dan?

Op hoofdlijnen maakt u een planning voor de uren die u wilt besteden aan onderhoud. Voor greens reserveert u bijvoorbeeld 800 uren op jaarbasis voor een tee 400. EMS zet deze planning af tegen het aantal beschikbare manuren. Zo kunt u per week zien of u de capaciteit hebt om de geplande werkzaamheden uit te voeren.

Resultaat

EMS geeft een uitgebalanceerde jaarplanning, waarbij overuren zo veel mogelijk beperkt zijn en seizoenmedewerkers tijdig en efficiënt kunnen worden ingepland.

Borg uw GEO-certificering

EMS bouwt bewijslast op waarmee u moeiteloos door de volgende audit komt.

Hoe dan?

GEO vraagt u om inzicht te geven in hoe u werkt aan duurzaam beheer. Met EMS geeft u hier invulling aan door vast te leggen welke duurzaamheidsdoelstellingen u hebt, hoe u ze gaat uitvoeren, wie verantwoordelijk is en welke resultaten u beoogt. De duurzaamheidswerkgroep hoeft alleen nog het EMS-dashboard te raadplegen om te zien welke acties er op de planning staan en wat er al gedaan is. Het GEO-traject deelt u zo op in behapbare stukken die u stapsgewijs afrondt. Dit geeft heldere tussenresultaten. Alle cijfers, doelen en resultaten legt u vast in het systeem; van energie- en waterverbruik tot bemestingsgegevens, van toenemende biodiversiteit in de rough tot de resultaten van de vogeltelling.

Resultaat

EMS zet alle gegevens met betrekking tot GEO in een overzichtelijke rapportage die u kunt uitleveren tijdens de audit.

Bereken hoeveel uw machinepark kost

Met EMS bepaalt u het juiste moment voor het vervangen van een machine.

Hoe dan?

In EMS maakt u een lijst van de machines die u hebt waarbij u de aanschafwaarde en de afschrijvingskosten registreert. U geeft aan per machine welk onderhoud er nodig is, denk aan de onderhoudsuren en externe reparaties door een onderhoudsmonteur. EMS maakt voor elke machine een onderhoudskaart waarin u storingen, onderhoud en kosten kunt vastleggen. Zo kunt u na verloop van tijd bepalen of bepaalde reparaties nog de moeite waard zijn of dat het beter is om een nieuwe machine te kopen.

Resultaat

U maakt optimaal gebruik van uw machinepark en vervangt machines op het juiste moment op basis van een goede onderbouwing en een afgewogen keuze. Bij het verkopen van een machine kunt u tevens laten zien wat de onderhoudshistorie is.

Visualiseer data in een digitale kaart van uw baan

Bij EMS hoeft u geen lijstjes te raadplegen, maar kunt u door op de kaart van uw baan te klikken alle beheerinformatie van die specifieke plek ophalen.

Hoe dan?

In de kaart zijn de oppervlakten vastgelegd van de verschillende spelonderdelen. Bij elke registratie die u doet, kunt u een locatie koppelen die hoort bij dit specifieke onderdeel. EMS brengt alle informatie met betrekking tot deze locatie bijeen en kan waar nodig een koppeling maken naar oppervlaktematen. Wanneer u bijvoorbeeld registreert hoeveel bemestingsmiddelen u hebt gebruikt en dit koppelt aan een locatie, dan toont EMS hoeveel de bemestingsgift per hectare is geweest.

Resultaat

Uw beheerinformatie kunt u ook raadplegen in de kaart van uw baan. Als u wilt weten hoe het staat met het beheer van een bepaalde locatie, dan klikt u deze aan in de kaart waarna EMS vervolgens alle beheerinformatie toont die u aan deze locatie hebt gekoppeld.